The cable car is closed
Menu
The cable car is closed

Izvršni radnik na Bob stazi (Alpin Coaster)

Izvršni radnik na Bob stazi (Alpin Coaster)
15.03.2024

Opis radnog mjesta

Broj izvršilaca: 6
Nivo kvalifikacije: IV1 
Stručna kvalifikacija: Srednje opšte ili stručno obrazovanje
Kompetencije: Preciznost, tačnost i pouzdanost
Radno vrijeme: Rad u smjenama ili turnusima
Period angažovanja: Na određeno vrijeme sa mogunošću produženja na neodređeno
Ostali benefiti: Za građane Cetinja besplatan prevoz do stanice na Lovćenu
Funkcionalna odgovornost: Odgovoran Vođi žičare, Zamjeniku vođe žičare i Rukovaocu – operateru na bob stazi (Alpin Coaster) i izvršava njihove naloge

Opis posla:

  • Operativni poslovi u radu bob postrojenja;
  • Briga o vozilima, postrojenju i njegovim sklopovima;
  • Provjera ispravnosti stanja vozila i postrojenja u cilju osiguranja bezbjednog rada istih;
  • Radovi na održavanju sistema;
  • Obavlja poslove na način da ne ugrožava i ne narušava životnu sredinu i na način da štiti svoj život i zdravlje, kao i zdravlje drugih lica; 
  • Obavještava pretpostavljenog o bitnim okolnostima koje utiču i koje bi mogle uticati na obavaljanje poslova, nastanak materijalne štete na njegovu ili štetu i zdravlje drugi zaposlenih i životnu sredinu; 
  • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;
  • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.

Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me ili putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS.

Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)

Prijavite se za radno mjesto